پرنده ای به نام مرغ مینا مهمان ناخوانده مردم مهریز در شب گذشته

پرنده ای به نام مرغ مینا مهمان ناخوانده مردم مهریز در شب گذشته


پرنده ای به نام مرغ مینا مهمان ناخوانده مردم مهریز در روز گذشته     به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز   در روز گذشته تعداد 280 قطعه مرغ مینا که به صورت قاچاق قرار   بود از زاهدان به سمت تهران برود توسط مامورین پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز کشف شد   مامورین پاسگاه شهید مدنی این پرندگان را به اداره محیط زیست شهرستان مهریز تحویل دادند مسئولین محیط زیست مهریز برای جلو گیری از فرار. پرنگان را دراتاقی   نگه داری کردند و برای   تهویه پرندگان پنجره این اتاق را باز گذاشتند و بر روی این پنجره حفاظی توری مانند قرار دادند. ولی مردمی   که   در ساعات پایانی شب 23 رمضان از مقابل اداره محیط زیست تردد داشتند شاهد   صحنه بی نظیری   بودند که تعداد زیادی از این پرندگان در این ساعت شب دراطراف این اداره به پرواز درامده بودند به گفته خود مردم بعضی از جوانان این هشرستان تعدادی از این پرندگان را شکار کردند. این مسئله را از مسئولین اداره محیط زیست جویا شدیم که اظهار داشتند این پرندگان به علت نوک تیزی که دارند موفق شدند محافظ توری مانندی را که برای فرار از انها نصب شده بود را با نوک خود پاره کنند و در اطراف اداره به پرواز در ایند اولین فردی که این موضوع را به مسئولین گزارش داد ه ولی تا زمانی که مسئولین به این اداره رسیده بودند تعداد زیادی از این پرندگان از دست محیط زیست مهریز پریده بودند. محمودی مسئول امور حقوقی محیط زیست مهریز   ارزش مادی هر یک از   این پرندگان در حدود یک میلیون ریال بر اورد کرد و گفت هنوز امار مشخصی از تعداد پرندگانی که با هوش وزکاوت خود راه فرار خود را هموار کرده اند در دست نداریم . شایان ذکر است تعدای از این پرندگان نیز تلف شده اند .      
پرنده ای به نام مرغ مینا مهمان ناخوانده مردم مهریز در شب گذشته

پرنده ای به نام مرغ مینا مهمان ناخوانده مردم مهریز در روز گذشته

   به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز  در روز گذشته تعداد 280 قطعه مرغ مینا که به صورت قاچاق قرار  بود از زاهدان به سمت تهران برود توسط مامورین پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز کشف شد  مامورین پاسگاه شهید مدنی این پرندگان را به اداره محیط زیست شهرستان مهریز تحویل دادند

مسئولین محیط زیست مهریز برای جلو گیری از فرار. پرنگان را دراتاقی  نگه داری کردند و برای  تهویه پرندگان پنجره این اتاق را باز گذاشتند و بر روی این پنجره حفاظی توری مانند قرار دادند.

ولی مردمی  که  در ساعات پایانی شب 23 رمضان از مقابل اداره محیط زیست تردد داشتند شاهد  صحنه بی نظیری  بودند که تعداد زیادی از این پرندگان در این ساعت شب دراطراف این اداره به پرواز درامده بودند

به گفته خود مردم بعضی از جوانان این هشرستان تعدادی از این پرندگان را شکار کردند.

این مسئله را از مسئولین اداره محیط زیست جویا شدیم که اظهار داشتند این پرندگان به علت نوک تیزی که دارند موفق شدند محافظ توری مانندی را که برای فرار از انها نصب شده بود را با نوک خود پاره کنند و در اطراف اداره به پرواز در ایند

اولین فردی که این موضوع را به مسئولین گزارش داد ه ولی تا زمانی که مسئولین به این اداره رسیده بودند تعداد زیادی از این پرندگان از دست محیط زیست مهریز پریده بودند.

محمودی مسئول امور حقوقی محیط زیست مهریز  ارزش مادی هر یک از  این پرندگان در حدود یک میلیون ریال بر اورد کرد و گفت هنوز امار مشخصی از تعداد پرندگانی که با هوش وزکاوت خود راه فرار خود را هموار کرده اند در دست نداریم .

شایان ذکر است تعدای از این پرندگان نیز تلف شده اند .

 

 

 

آدرس کوتاه :