پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از سالمندان آسایشگاه نشاط عیادت کردند

پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از سالمندان آسایشگاه نشاط عیادت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با هفته زن و ایام ولادت حضرت زهرا(س) به همت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مهریز جمعی از کارکنان به همراه رئیس محترم دانشگاه و معاونین با حضور در خانه سالمندان مهریز از مادران بستری در آسایشگاه عیادت نمودند.
پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از سالمندان آسایشگاه نشاط عیادت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با هفته زن و ایام ولادت حضرت زهرا(س) به همت روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مهریز جمعی از کارکنان به همراه رئیس محترم دانشگاه و معاونین با حضور در خانه سالمندان مهریز از مادران بستری در آسایشگاه عیادت نمودند.

آدرس کوتاه :