پذیرش دانشجو در برترین پایگاه آموزش الکترونیکی کشور

پذیرش دانشجو در برترین پایگاه آموزش الکترونیکی کشور


دانشگاه مجازی علوم حدیث برگزیده چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال
پذیرش دانشجو در برترین پایگاه آموزش الکترونیکی کشور

کارشناسی در رشته های علوم حدیث، علوم و معارف قرآن
بدون آزمون ورودی
تحصیل بصورت غیرحضوری از طریق اینترنت
با محوز و ارائه مدرک رسمی از وزرات علو م وتحقیقات و فناوری
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به موسسه فرهنگی قرآنی ثقلین
واقع در خیابان شهید مطهری شمالی، نرسیده به میدان فاطمیه مراجعه نمایند.

راهنمای ثبت نام :

http://vu.hadith.ac.ir/default.aspx?culture=fa-IR&pageid=2835

آدرس کوتاه :