پذيرفتن دانشجو در رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مهريز

پذيرفتن دانشجو در رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مهريز


  با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی در مقطع کارشناسی ارشد به جمع 7 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مهریز اضافه شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،محمدرضا زارع بیدکی از موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور برای افزودن رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی در مقطع کارشناسی ارشد به جمع ۷ رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مهریزخبر داد . وی افزود: این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد دارای رشته های الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)، آموزش زبان فارسی، ریاضی محض (جبر)، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی و فیزیک ( زمینه حالت جامد)می باشد. زارع بیدکی خاطر نشان کرد: دانشگاه پیام نور مرکز مهریز در سال ۱۳۷۳ شمسی تاسیس شد و در حال حاضر ۲۱۳۳ دانشجو و ۲۱ عضو هیات علمی دارد که دو تن از آنها دارای دکتری علوم قرآن و حدیث با مرتبه استادیاری می باشند.
پذيرفتن دانشجو در رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مهريز
 
با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی در مقطع کارشناسی ارشد به جمع 7 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مهریز اضافه شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،محمدرضا زارع بیدکی از موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور برای افزودن رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی در مقطع کارشناسی ارشد به جمع ۷ رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز مهریزخبر داد.
وی افزود: این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد دارای رشته های الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)، آموزش زبان فارسی، ریاضی محض (جبر)، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی و فیزیک ( زمینه حالت جامد)می باشد.

زارع بیدکی خاطر نشان کرد: دانشگاه پیام نور مرکز مهریز در سال ۱۳۷۳ شمسی تاسیس شد و در حال حاضر ۲۱۳۳ دانشجو و ۲۱ عضو هیات علمی دارد که دو تن از آنها دارای دکتری علوم قرآن و حدیث با مرتبه استادیاری می باشند.

آدرس کوتاه :