پخش مراسم کرسی تلاوت از شبکه قرآن سیما

پخش مراسم کرسی تلاوت از شبکه قرآن سیما


پنجمین کرسی تلاوت قران کریم که چهارشنبه شب 9 تیرماه در شهرستان مهریز تهیه و ضبط شد، روز پنج شنبه 17 تیرماه راس ساعت 13:30 از شبکه قرآن سیما پخش خواهد شد.
پخش مراسم کرسی تلاوت از شبکه قرآن سیما
خبر برگزاری این مراسم : شهرستان مهریز ميزبان پنجمین كرسی تلاوت استانی در کشور بود
آدرس کوتاه :