پایگاه مقاومت بسیج کارگری در کارخانه سیمان مهریز افتتاح شد

پایگاه مقاومت بسیج کارگری در کارخانه سیمان مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید عبدالحسین برونسی در کارخانه سیمان تجارت مهریز افتتاح شد. در این مراسم امام جمعه مهریز، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی از مسئولین مهریز حضور داشتند.
پایگاه مقاومت بسیج کارگری در کارخانه سیمان مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید عبدالحسین برونسی در کارخانه سیمان تجارت مهریز افتتاح شد.
در این مراسم امام جمعه مهریز، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی از مسئولین مهریز حضور داشتند.

آدرس کوتاه :