پارک کوهستان مهریز با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از خط لوله انتقال گازروبرو شده است

پارک کوهستان مهریز با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از خط لوله انتقال گازروبرو شده است


  پارک کوهستان مهریز با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از خط لوله انتقال گازروبرو شده است     پارک کوهستان مهریز که قریب به یک سال است ازاغاز عملیات اجرای ان میگزرد هم اکنون با مشکلی غیر منتظره مواجه شده است . موضوع از این قرار است که پارک کوهستان مهریز   که بجای پارک گلستان این شهر احداث شده است   و دارای موقعیت وجانمایی بسیار مناسبی است و تا کنون نیز پیشرفت 30 درصدی داشته است.   ولی از 2 ماه گذشته با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از عبور خط لوله گاز مواجه شده است این خط لوله که گاز مشترکین مهریزی را تامین میکند با فاصله کمی از این پارک عبور میکند و در واقع با بویی نامطبوع ناشی از احداث ایستگاه پمپاژ گاز میباشد. ابولقاسم نایبی رئیس منابع طبیعی شهرستان مهریز اظهار داشت : در زمان جانمایی پارک کوهستان مهریز هیچ گونه ایستگاه پمپاژ گازی   در آن منطقه وجود نداشته است و هیچ گونه اثاری از بوی ناشی از گاز نبوده . ودر واقع بعد از احداث پارک مسئولین شرکت گاز دست به ایجاد ایستگاه پمپاژ گاز زده اند.  وی افزود :پارک کوهستان مهریز به علت جانمایی بسیار خوب تحت هیچ شرایطی قابل جابجای نیست و این مشکل باید از طریق اداره گاز حل شود. نایبی تصریح کرد تاکنون در حدود 2 میلیارد ریال   در این پارک هزینه شده و تمام این اعتبارات نیز از محل جبران پوشش گیاهی بوده است ودر واقع این پارک تاکنون هیچ گونه اعتبار ملی و استانی نداشته است  
پارک کوهستان مهریز با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از خط لوله انتقال گازروبرو شده است
  پارک کوهستان مهریز با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از خط لوله انتقال گازروبرو شده است

  پارک کوهستان مهریز که قریب به یک سال است ازاغاز عملیات اجرای ان میگزرد هم اکنون با مشکلی غیر منتظره مواجه شده است . موضوع از این قرار است که پارک کوهستان مهریز  که بجای پارک گلستان این شهر احداث شده است  و دارای موقعیت وجانمایی بسیار مناسبی است و تا کنون نیز پیشرفت 30 درصدی داشته است. 

ولی از 2 ماه گذشته با مشکلی به نام بوی نامطبوع ناشی از عبور خط لوله گاز مواجه شده است

این خط لوله که گاز مشترکین مهریزی را تامین میکند با فاصله کمی از این پارک عبور میکند و در واقع با بویی نامطبوع ناشی از احداث ایستگاه پمپاژ گاز میباشد.

ابولقاسم نایبی رئیس منابع طبیعی شهرستان مهریز اظهار داشت : در زمان جانمایی پارک کوهستان مهریز هیچ گونه ایستگاه پمپاژ گازی  در آن منطقه وجود نداشته است و هیچ گونه اثاری از بوی ناشی از گاز نبوده . ودر واقع بعد از احداث پارک مسئولین شرکت گاز دست به ایجاد ایستگاه پمپاژ گاز زده اند. 

وی افزود :پارک کوهستان مهریز به علت جانمایی بسیار خوب تحت هیچ شرایطی قابل جابجای نیست و این مشکل باید از طریق اداره گاز حل شود.

نایبی تصریح کرد تاکنون در حدود 2 میلیارد ریال  در این پارک هزینه شده و تمام این اعتبارات نیز از محل جبران پوشش گیاهی بوده است ودر واقع این پارک تاکنون هیچ گونه اعتبار ملی و استانی نداشته است

 

آدرس کوتاه :