پارك سلامت در روستاي باغ دهوك مهريز افتتاح شد.

پارك سلامت در روستاي باغ دهوك مهريز افتتاح شد.


به مناسبت هفته سلامت با حضور فرماندار . بخشدار . رئيس شبكه بهداشت و درمان . دهيار روستاي باغ دهوك و مسئولين شهرستان پارك سلامت در هفته سلامت افتتاح شد.
پارك سلامت در روستاي باغ دهوك مهريز افتتاح شد.

در اين مراسم فرماندار از زحمات و تلاش هاي دهياري روستاي باغ دهوك و شركت تعاوني وحدت دهياران مهريز تقدير و به اهالي اين روستا مژده داد : اين روستا به زودي به شبكه گازرساني شهرستان متصل و اهالي اين روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

در ادامه رستگار مقدم بخشدار مركزي شهرستان مهريز از افتتاح اينگونه پارك و فضاي سبز ها در ديگر روستاهاي شهرستان خبر داد.

اهالي اين روستا نيز عدم روشنايي مسير ورودي روستا از شهر را از مشكلات خود دانسته و پيگيري مسئولين براي رفع اين مشكل را خواستار شدند.

پارك سلامت با وسعت 450 متر به وسايل ورزشي مجهز و در مسير ورودي روستاي باغ دهوك قرار دارد.

آدرس کوتاه :