ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس

ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس


پنجم اردیبهشت، سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس را گرامي مي داريم. حضرت امام خمینی؛ رهبر بزرگ ترین انقلاب ضد آمریکایی با صدور پیامی فرمود: «اشتباه کارتر در آن است که گمان می کند با دست زدن به این مانورهای احمقانه، می تواند ملت ایران را که برای آزادی و استقلال خویش و برای اسلام عزیز از هیچ فداکاری روی گردان نیست، از راه خودش که راه خدا و انسانیت است، منصرف کند. کارتر جنفهمیدهج... با چه ملتی رو به روست و با چه مکتبی بازی می کند. ملت ما، ملت خون و مکتب جهاد است. حمله به ایران، حمله به تمام بلاد مسلمین است » ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 1 ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 2 ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 3  
ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست نظامی آمریکا

در صحرای طبس را گرامي مي داريم.

حضرت امام خمینی؛ رهبر بزرگ ترین انقلاب ضد آمریکایی با صدور پیامی فرمود: «اشتباه کارتر در آن است که گمان می کند با دست زدن به این مانورهای احمقانه، می تواند ملت ایران را که برای آزادی و استقلال خویش و برای اسلام عزیز از هیچ فداکاری روی گردان نیست، از راه خودش که راه خدا و انسانیت است، منصرف کند. کارتر جنفهمیدهج... با چه ملتی رو به روست و با چه مکتبی بازی می کند. ملت ما، ملت خون و مکتب جهاد است. حمله به ایران، حمله به تمام بلاد مسلمین است »

ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 1

ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 2

ویژه نامه شکست حمله امریکا به ایران در طبس - 3 

آدرس کوتاه :