وصیت نامه شهید رضا حجار

وصیت نامه شهید رضا حجار


دست از دامن امام ، او كه يك تنه در مقابل تمام باطل ايستاده ومي خواهد اسلام وحق را ياري كند بر نداريد
وصیت نامه شهید رضا حجار

وصیت نامه شهید رضا حجار
« الفروا خفافا وثقاله وجاهدوا وباموالكم وانفسكم في سبيل الله ذالكم خيروا لكم ان كنتم تعلمون »
خارج شويد وسبكبال شويد ومجهز شويد به اسلحه هاي سنگين وجهاد كنيد . اكنون كه روحم مي رود تا به ملكوت اعلي بپيوندد وبه لقاء الهي برسد وخونم مي رود تا در آسمان نيلگون پاشيده شود ودل لاله هاي سرخ گون را پاره پاره سازد واز تمامي زنجيرها وبندها آزاد شوم وبا خيالي آسوده به سوي خدايم روم ، قلم به دست گرفته تا چند كلامي وصيت كنم شما را واز همگي التماس دعا دارم . اولين چيزي كه اي مردم قهرمان پرور مي خواهم به شما گوشزد نمايم اينكه دست از اسلام وقرآن وكتاب خدا و ... برنداريد وبدانيد اينها همان چيزي است كه من در راه آن فنا شدم وجانم را در اين راه مقدس دادم اي عزيزان اگر در راه اسلام قدم برداشتيد پيروز هستيد وبدانيد كه اگر خداوند را ياري نماييد او نيز شما را ياري خواهد نمود.
دوم چيزي كه خواستار تذكر آن بودم اين كه دست از دامن امام ، او كه يك تنه در مقابل تمام باطل ايستاده ومي خواهد اسلام وحق را ياري كند بر نداريد واو را تنها نگذاريد ، بدانيد كه اوست كه به ياري خدا عزم آن نموده است تا با همه نا جوان مردان تاريخ به ستيز بر خيزد وهمه آنها را نابود سازد .پس او را تا آخرين قطره خون نگهبان باشيد.
سوم آنكه شما اين شهيدان خدا را بنگريد واز آنها درس مردانگي وجوانمردي گرفته ورزمندگان اسلام را ياري كنيد.
در پايان همگي شما را به خدا مي سپارم وآرزوي پيروزي اسلام را مي نمايم واز خداوند مي خواهم تا ظالمان جهان را از ريشه نابود سازد .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كسي كه قلبش هميشه براي اين انقلاب مي تپد .
واين را بدانيد ، هر كس لياقت شهيد شدن را پيدا نمي كند مگر آنكه در راه خدا وبراي خدا خالص شود ، خود را از تمامي بندها برهاند وهمه چيز را به دور بريزد وفقط براي خدا شود .پس بدانيد تا خالص نشويد به سوي خدا نمي توانيد پرواز نمائيد.
در آخر از خانواده عزيزم بسيار تشكر مي كنم كه اين چنين فرزندي به جامعه اسلامي تحويل دادند واو را به سوي راه الله فرستادند .
پدر جان از شما مي خواهم تا خانواده را دلداري داده واز اينكه من اكنون در ميانتان نيستم ناراحت نباشيد چون من اكنون در كنار خدايم جاي گرفته ام وتو اي مادر گراميم درود خدا ورسول خدا بر تو باد كه امانتي كه خداوند به دست تو سپرده بود با روحيه اي عالي به دست صاحب اصلي اش يعني خداي تبارك وتعالي سپردي واز اين كه ديگرتو را نمي بينم بسيار ناراحتم اما كشته شدن در راه خدا را لذيذتر وبهتر مي دانم وشما گريه نكنيد تا من شاد باشم وديگر تمام خواهرانم وبرادرانم راكه خيلي آنها را دوست دارم سفارش به اين مي كنم كه فردا روزي فرزندان خوبي به اسلام تحويل دهند.
خداوند همه را حفظ گرداند.
والسلام ـ رضا حجار

آدرس کوتاه :