وصیت نامه شهید ابوالقاسم ابويي

وصیت نامه شهید ابوالقاسم ابويي


  وصیت نامه شهید ابوالقاسم ابويي به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با درود به رهبر كبير انقلاب امام خميني و سلام بر تمامي شهداي صدر اسلام و به اميد پيروزي رزمندگان اسلام و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل . « و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون» مقصدم الله ، مكتبم اسلام ، كتابم قرآن ، حزبم حزب الله ، رهبرم روح الله ، خداوند را سپاس مي گويم كه مرا در اين برهه از زمان بدنيا آورد و به من توانايي داد تا در صف حزب الله قرار گيرم خميني را درود مي فرستم او را از صميم قلب دوست دارم زيرا مرا آنچنان رهبري نمود تا محبوبم الله رسيدم آن گلوله را دوست دارم كه قلبم را سوراخ ، سوراخ كند و آن خمپاره و تركش را دوست دارم كه پيكرم را پاره پاره سازد چرا كه مرا از اين خاكدان پست رهايي مي بخشيد تا به لقاءالله پيوند مي دهد . اكنون باز يوم الله ديگري است حماسه عاشورايي 60 هجري تكرار شده است حسين زمان ما خميني نداي هل من ناصر ينصرني سر داده است اينك ما مي گوييم حسين جان اگر در آن فضاي داغ و خون جز عده اي محدود ترا ياري نكرد و نداي ترا لبيك نگفت. ما پيروانت در فضاي گرم و خونين ايران زمين به نداي غريبيت لبيك مي گوييم. حسين جان واي مكتبم اسلام لبيك اي خميني پيشوايم لبيك و اين است خوي عاشقان خميني.خدا خدا تو شاهدي از آن لحظه اي كه از خانه مان خارج شدم به خاطر تو و رضاي ت وآمدم. پدر و مادرم و دوستان را ترك گفتم زيرا عشق من مهمتر و مهمتر از دوستي آنان بود. خداوندا مرا لحظه اي به خودم وا مگذار كه به تو سخت محتاجيم. دوستان و رفقا من راهي را رفتم كه حسين رفت ، جان دادم تا جانان بماند. از شما مي خواهم كه راهم را ادامه دهيد و نگذاريد كه تفنگم بر زمين بماند و سنگرم تنها بماند و اينجانب از آنجا كه خود را يك فرد مسئول دانستم كه دفاع از اسلام و ميهن عزيز را يك وظيفه شرعي دانستم به جبهه هاي جنگ آمدم تا دست غارتگران را از سرزمين مسلمين كوتاه كنم. ما بايد از رهبر عزيزمان تشكر كنيم كه ما را از منجلاب فساد نجات و هدايت نمود. و لازم نيست كسي از ما تشكر كند چرا كه جنگيدن وظيفه اي است شرعي. خداوندا انشاالله كه سايه رهبر عزيزمان را از سر اين ملت كوتاه نكند و تا اين انقلاب مهدي او را نگهدارد ، پروردگارا تو خود مي داني كه ما چقدر مشتاق شهادتيم و نيز مي داني كه هدف شهادت نيست بلكه پيروزي در راه توست اگر توانستيم مي جنگيم و اگر نتوانستيم كشته مي شويم و اي خدا شاهد باش كه از تمامي مسائل مادي بريدم تا به تو بپيونديم ،‌خدايا شاهد باش كه با عشق تو در مسير تو حركت كردم و اينك فقط خونم بخاطر تو پاك گردد من مي خواهم شهيد شوم تا اگر زندگانيم موجب رشد ديگران نشد خونم بتواند اين موضوع را جبران كند و درخت انقلاب را آبياري نمايد. مي خواهم شهيد شوم تا خونم به علي (ع) وحسين(ع) گواهي دهد كه رهرو راهشان بوده ام انشاالله. اي بهترين دوستها و يارها و عشقها مرا ردياب من جواني گنهكار و غافل هستم از ديار عاشقان خسته مي آيم كه شايد بپذيري. اي معشوقم مرا فراخوان كه ديگر نمي توانم صبر كنم كه چه سخت است آنگاه كه بين دو دوست صميمي جدايي مي افتد چه سخت است آن لحظه كه بين عاشقان و معشوق فاصله مي افتد و چه سخت است آن موقعي كه رهرو به مقصدش نمي رسد پس خدايا اين سختي ها را از دوش من بردار. مادرم در شهادتم گريه مكن همچو زينب (س) شجاع شجاع باش و به ديگر مادران شهدا نصيحت كن و دلداري بده. مادرم اگر نمي توانم ترا ببينم مرا حلال كن و از تو معذرت مي خواهم كه نتوانستم وظيفه ام را نسبت به تو انجام دهم. در اين لحظات آخر احساس مي كنم كه ديگر بين شما برادران نخواهم بود واي پدر عزيز هيچ ناراحت مباش كه من نزد خدا قرباني گشته ام مبادا گريه كني و خشمگين باشي شما بايد الگوئي باشيد براي پدران شهيد و جوان از دست داده مانند كوه محكم و استوار باشيد و اي برادر عزيز از شما حلال بودي مي طلبم و خواهش مي كنم كه مبادا بگذاريد سنگرم خالي بماند و اسلحه ام بر روي زمين بيافتد و من از تمام مردم حزب الله و شهيد پرور حلال بودي مي طلبم و همگي ازمن راضي باشيد و من از ملت شهيد پرور شهرستان مهريز مي خواهم مبادا يك موقع از آمدن فرزندانشان به جبهه جلوگيري كنند و مبادا از رفتن آنان در سپاه و يا بسيج جلوگيري كنند . مي دانيد كه امام فرمودند اگر سپاه نبود كشور هم نبود پس بايد جوانان درهر كجا كه هستند و مي توانند خدمت كنند ، به تفرقه ها و توطئه هاي دشمنان گوش فرا ندهند ، انشاالله اميد وارم كه كشته نشده باشم بلكه شهيد واقعي شده باشم ، ديگر عرضي ندارم به جز دعاي امام،‌از قبيل دعاي كميل ، دعاي توسل و دعاهاي ديگر ،‌يادتان نرود تا ملت ما هميشه پيروز باشد. والسلام                            31/4/1362 آنقدر در درياي خون شنا مي كنيم تا به ساحل پيروزي برسيم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار. از عمر ما بكاه و به عمر رهبر افزا - رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما. ظهور حجتت را نزديك تر بگردان – آمين يا رب العالمين.      
وصیت نامه شهید ابوالقاسم ابويي
 
وصیت نامه شهید ابوالقاسم ابويي
به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با درود به رهبر كبير انقلاب امام خميني و سلام بر تمامي شهداي صدر اسلام و به اميد پيروزي رزمندگان اسلام و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .
« و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون»
مقصدم الله ، مكتبم اسلام ، كتابم قرآن ، حزبم حزب الله ، رهبرم روح الله ، خداوند را سپاس مي گويم كه مرا در اين برهه از زمان بدنيا آورد و به من توانايي داد تا در صف حزب الله قرار گيرم خميني را درود مي فرستم او را از صميم قلب دوست دارم زيرا مرا آنچنان رهبري نمود تا محبوبم الله رسيدم آن گلوله را دوست دارم كه قلبم را سوراخ ، سوراخ كند و آن خمپاره و تركش را دوست دارم كه پيكرم را پاره پاره سازد چرا كه مرا از اين خاكدان پست رهايي مي بخشيد تا به لقاءالله پيوند مي دهد . اكنون باز يوم الله ديگري است حماسه عاشورايي 60 هجري تكرار شده است حسين زمان ما خميني نداي هل من ناصر ينصرني سر داده است اينك ما مي گوييم حسين جان اگر در آن فضاي داغ و خون جز عده اي محدود ترا ياري نكرد و نداي ترا لبيك نگفت. ما پيروانت در فضاي گرم و خونين ايران زمين به نداي غريبيت لبيك مي گوييم. حسين جان واي مكتبم اسلام لبيك اي خميني پيشوايم لبيك و اين است خوي عاشقان خميني.خدا خدا تو شاهدي از آن لحظه اي كه از خانه مان خارج شدم به خاطر تو و رضاي ت وآمدم. پدر و مادرم و دوستان را ترك گفتم زيرا عشق من مهمتر و مهمتر از دوستي آنان بود. خداوندا مرا لحظه اي به خودم وا مگذار كه به تو سخت محتاجيم. دوستان و رفقا من راهي را رفتم كه حسين رفت ، جان دادم تا جانان بماند. از شما مي خواهم كه راهم را ادامه دهيد و نگذاريد كه تفنگم بر زمين بماند و سنگرم تنها بماند و اينجانب از آنجا كه خود را يك فرد مسئول دانستم كه دفاع از اسلام و ميهن عزيز را يك وظيفه شرعي دانستم به جبهه هاي جنگ آمدم تا دست غارتگران را از سرزمين مسلمين كوتاه كنم. ما بايد از رهبر عزيزمان تشكر كنيم كه ما را از منجلاب فساد نجات و هدايت نمود. و لازم نيست كسي از ما تشكر كند چرا كه جنگيدن وظيفه اي است شرعي.
خداوندا انشاالله كه سايه رهبر عزيزمان را از سر اين ملت كوتاه نكند و تا اين انقلاب مهدي او را نگهدارد ، پروردگارا تو خود مي داني كه ما چقدر مشتاق شهادتيم و نيز مي داني كه هدف شهادت نيست بلكه پيروزي در راه توست اگر توانستيم مي جنگيم و اگر نتوانستيم كشته مي شويم و اي خدا شاهد باش كه از تمامي مسائل مادي بريدم تا به تو بپيونديم ،‌خدايا شاهد باش كه با عشق تو در مسير تو حركت كردم و اينك فقط خونم بخاطر تو پاك گردد من مي خواهم شهيد شوم تا اگر زندگانيم موجب رشد ديگران نشد خونم بتواند اين موضوع را جبران كند و درخت انقلاب را آبياري نمايد. مي خواهم شهيد شوم تا خونم به علي (ع) وحسين(ع) گواهي دهد كه رهرو راهشان بوده ام انشاالله.
اي بهترين دوستها و يارها و عشقها مرا ردياب من جواني گنهكار و غافل هستم از ديار عاشقان خسته مي آيم كه شايد بپذيري. اي معشوقم مرا فراخوان كه ديگر نمي توانم صبر كنم كه چه سخت است آنگاه كه بين دو دوست صميمي جدايي مي افتد چه سخت است آن لحظه كه بين عاشقان و معشوق فاصله مي افتد و چه سخت است آن موقعي كه رهرو به مقصدش نمي رسد پس خدايا اين سختي ها را از دوش من بردار. مادرم در شهادتم گريه مكن همچو زينب (س) شجاع شجاع باش و به ديگر مادران شهدا نصيحت كن و دلداري بده. مادرم اگر نمي توانم ترا ببينم مرا حلال كن و از تو معذرت مي خواهم كه نتوانستم وظيفه ام را نسبت به تو انجام دهم. در اين لحظات آخر احساس مي كنم كه ديگر بين شما برادران نخواهم بود واي پدر عزيز هيچ ناراحت مباش كه من نزد خدا قرباني گشته ام مبادا گريه كني و خشمگين باشي شما بايد الگوئي باشيد براي پدران شهيد و جوان از دست داده مانند كوه محكم و استوار باشيد و اي برادر عزيز از شما حلال بودي مي طلبم و خواهش مي كنم كه مبادا بگذاريد سنگرم خالي بماند و اسلحه ام بر روي زمين بيافتد و من از تمام مردم حزب الله و شهيد پرور حلال بودي مي طلبم و همگي ازمن راضي باشيد و من از ملت شهيد پرور شهرستان مهريز مي خواهم مبادا يك موقع از آمدن فرزندانشان به جبهه جلوگيري كنند و مبادا از رفتن آنان در سپاه و يا بسيج جلوگيري كنند . مي دانيد كه امام فرمودند اگر سپاه نبود كشور هم نبود پس بايد جوانان درهر كجا كه هستند و مي توانند خدمت كنند ، به تفرقه ها و توطئه هاي دشمنان گوش فرا ندهند ، انشاالله اميد وارم كه كشته نشده باشم بلكه شهيد واقعي شده باشم ، ديگر عرضي ندارم به جز دعاي امام،‌از قبيل دعاي كميل ، دعاي توسل و دعاهاي ديگر ،‌يادتان نرود تا ملت ما هميشه پيروز باشد.
والسلام                            31/4/1362
آنقدر در درياي خون شنا مي كنيم تا به ساحل پيروزي برسيم.
خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار.
از عمر ما بكاه و به عمر رهبر افزا - رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما.
ظهور حجتت را نزديك تر بگردان – آمين يا رب العالمين.
 
 
 

آدرس کوتاه :