وصیت نامه شهيد سيدحسن دهقان منشادي

وصیت نامه شهيد سيدحسن دهقان منشادي


رژيم منحوس شاه نيز نتوانست با تبعيد و كشتار و زندان و شكنجه جلو حركت پوياي انقلاب را به رهبري امام خميني بگيرد
وصیت نامه شهيد سيدحسن دهقان منشادي
شهيد سيدحسن دهقان منشادي
نام پدر:سيداسدالله                 يگان اعزام كننده: بسیج
محل تولد:منشاد                    چگونگي شهادت: تیربه دهان
تاريخ تولد:11/8/1335     محل دفن: گلزارشهدای منشاد
وضعيت تأهل: مجرد              تاريخ شهادت:23/9/1357
محل شهادت:يزد .ساواک   سن شهادت:22 سالگي
«خداوند جهاد را براي عزت اسلام و ذلت كافران و منافقان قرار داد»     حضرت زهرا (س)
مبارزه با طاغوت زمان و حكومت پهلوي از سالها پيش در ايران اسلامي شروع شده بود و حكومت پهلوي سعي مي‌كرد تا اين مبارزه و شورش اسلامي را با تبعيد و به زندان انداختن پيش كسوتان جهاد و استقامت و روحانيون متعهد و افراد آگاه سياسي در نطفه خفه كند اما همانطور كه يزيديان نتوانستند حركت عاشوراي حسين را در اذهان پاك كنند بلكه هرروز عمق اين حركت توفنده بيشتر هويدا مي‌شود، رژيم منحوس شاه نيز نتوانست با تبعيد و كشتار و زندان و شكنجه جلو حركت پوياي انقلاب را به رهبري امام خميني بگيرد و سرانجام مبارزه روياي مردم در خيابانها بوقوع پيوست و مردم به فرمان رهبر خويش براي ابراز انزجار خود از رژيم شاه به خيابانها ريختند، حركت مردمي مردم، شهر به شهر ادامه يافت آنها از توپ و تانك و تهديد نهراسيدند و با شهادت خويش يك گام انقلاب را به پيروزي نزديك‌تر كردند.
سيدحسن دهقان منشادي از پيش‌كسوتان جهاد در زمان انقلاب بود. وي در سال 1335 در روستاي هميشه سبز و مقاوم پرور منشاد ديده به جهان گشود. اين شهيد در روز شهادت امام حسن به دنيا آمد و روز شهادت امام حسين به شهادت رسيد، او در بحبوحه انقلاب نقش مهمي را در برنامه ريزي براي سرنگوني شاه به عهده داشت، مغازه آهنگري خويش را تعطيل كرده بود و روز وشب در خدمت انقلاب بود. سرانجام سيدحسن در تظاهرات ضد شاه توسط ساواك به شهادت رسيد و در جرگه پيش‌كسوتان جهاد و مبارزه استان قرار گرفت. شهادت اين عزيز در سال 1357 در يزد اتفاق افتاده است.
 
 
من فقط به خاطر خدا مي‌روم:
اين جوان غيرتمند كه خداباوري در وجود او موج مي‌زد وقتي يكي از آشنايان او را از رفتن به خيابان بازمي‌دارد.
مي‌گويد: من به خاطر خدا مي‌روم. آفرين بر تو اي جوان آگاه كه در اوج اختناق و خفقان توانستي به وظيفه الهي خويش عمل كني و با حضور در تظاهرات خياباني فرياد حق خواهي خود را به گوش جهانيان برساني تا آنها باور كنند كه با ملتي شجاع و خطرپذير روبرويند، باور كنند كه شهادت افتخار اين امت است. آري او با غسل شهادت به خيابان مي‌‌رود و به وسيله گلوله دژخيمان به ظاهر خاموش مي‌شود ولي فرياد سيدحسن و جواناني چون او سرانجام كاخ ستم را ويران مي‌كند و حلاوت پيروزي را در بهمن 58 در كام ملت ايران مي‌تراود.
شهادت در روز عاشوراي حسيني:
اين فرزند حضرت زهرا چون مولايش حسين در عاشورا به شهادت رسيد تا جهانيان باور كنند نهضت عاشورا تا هميشه تاريخ پاينده است و ساواك كه از جنازه شهدا نيز وحشت داشت مي‌خواست آن را پنهان كند كه به همت مردم شبانه منتقل و در زادگاهش به خاك سپرده شد تا چون رايتي و آيتي ماندگار يادآور خاطرات آن روزهاي پرشور باشد.
 
«راهش مستدام»
«والسلام»
آدرس کوتاه :