ورزشکار مهریزی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته جوانان ایران دعوت شد

ورزشکار مهریزی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته جوانان ایران دعوت شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان یزد اعلام کرد: محسن ابوئی ورزشکار جوان و با انگیزه مهریزی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته جوانان ایران دعوت شد. سید کاظم حسینی دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان یزد اظهار داشت: اولین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران به منظور انتخاب تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی که در سال ۹۲ برگزار می شود در کمپ های تیم ملی جانبازان و معلولین تهران آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت. حسینی گفت: ملاک دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ و همچنین طی دو دوره جشنواره استعدادیابی تیمهای ملی جوانان که در طول سال جاری به میزبانی مشهد و تهران برگزار شد، بوده است. وی ادامه داد: استان یزد در جریان برگزاری جشنواره استعدادیابی تیم ملی جوان والیبال نشسته هشت بازیکن به این جشنواره ها اعزام کرد که تنها “محسن ابویی”  مورد توجه مربیان تیم ملی قرار گرفت.
ورزشکار مهریزی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته جوانان ایران دعوت شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان یزد اعلام کرد: محسن ابوئی ورزشکار جوان و با انگیزه مهریزی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته جوانان ایران دعوت شد.
سید کاظم حسینی دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان یزد اظهار داشت: اولین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران به منظور انتخاب تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی که در سال ۹۲ برگزار می شود در کمپ های تیم ملی جانبازان و معلولین تهران آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.
حسینی گفت: ملاک دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ و همچنین طی دو دوره جشنواره استعدادیابی تیمهای ملی جوانان که در طول سال جاری به میزبانی مشهد و تهران برگزار شد، بوده است.
وی ادامه داد: استان یزد در جریان برگزاری جشنواره استعدادیابی تیم ملی جوان والیبال نشسته هشت بازیکن به این جشنواره ها اعزام کرد که تنها “محسن ابویی”  مورد توجه مربیان تیم ملی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :