وبلاگ ستاد تسهيلات نوروزي مهريز راه اندازي شد

وبلاگ ستاد تسهيلات نوروزي مهريز راه اندازي شد


وبلاگ ستاد تسهيلات نوروزي مهريز با هدف برقراري ارتباط دو سويه ميان شهروندان و ميهمانان نوروزي با مديران ستاد تسهيلات نوروزي و اطلاع رساني اقدامات صورت گرفته به آدرس : www.setad90.mihanblog.com راه اندازي شد.
وبلاگ ستاد تسهيلات نوروزي مهريز راه اندازي شد

وبلاگ ستاد تسهيلات نوروزي مهريز با هدف برقراري ارتباط دو سويه ميان شهروندان و ميهمانان نوروزي با مديران ستاد تسهيلات نوروزي و اطلاع رساني اقدامات صورت گرفته به آدرس : www.setad90.mihanblog.com راه اندازي شد.

آدرس کوتاه :