هنرمندان مهریزی از سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند

هنرمندان مهریزی از سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، جمعی از هنرمندان مهریزی به همراه رئیس و پرسنل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز از خانه سالمندان مهریز عیادت کردند.          
هنرمندان مهریزی از سالمندان خانه نشاط مهریز عیادت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، جمعی از هنرمندان مهریزی به همراه رئیس و پرسنل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز از خانه سالمندان مهریز عیادت کردند.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :