همزمان با سراسر کشور / مهریز وارد کارزار رسانه ای شیشه شد


طرح ملی کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف مخدر صنعتی شیشه در شهرستان مهریز عملیاتی شد.

طرح ملی کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف مخدر صنعتی شیشه در شهرستان مهریز عملیاتی شد.

رییس اداره بهزیستی مهریز گفت: همزمان با سراسر کشور فعالیت های مختلف فرهنگی ، اطلاع رسانی و اجتماعی کارزار رسانه های ماده صنعتی مخدر شیشه با همکاری مردم ، دستگاه های اجرایی ، رسانه ها و خانواده ها در این شهرستان آغاز شد .

" علیرضا علیزاده " با اشاره به اینکه این طرح ملی تا 19 دی ماه ادامه دارد از جمله برنامه های پیش بینی شده در اجرای آن را اطلاع رسانی در مراکز مختلف فرهنگی ، تبلیغی ٰ مدارس و دانشگاه ها ٰ برپایی تریبون آزاد در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور ٰ نصب چادر های مختلف اطلاع رسانی در سطح شهر با حضور کارشناسان و پاسخگویی به مردم و مخاطبان ذکر کرد .

رییس اداره بهزیستی مهریز گفت: جلسه پرسش و پاسخ و سخنرانی برای تبیین پیامد های مصرف این ماده خطرناک صنعتی ارسال ٰ پیامک های روشنگرانه به مردم و خانواده ها ٰ شعار نویسی و توزیع بروشورهای مختلف نیز صورت می گیرد .

علیزاده  اظهار داشت: اصل مهم در اجرای طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه، ایجاد حساسیت به این معضل در جامعه و مشارکت طلبیدن از همه آحاد جامعه است.

وی افزود: طرح مزبور با هدف آگاه سازی جامعه با مضرات آن ابتدا از استان تهران به دلیل افزایش مصرف شیشه به صورت آزمایشی آغاز و سپس به دیگر استانها کشیده شده است.

وی گفت: در اجرای این طرح، اطلاعاتی در مورد سوء مصرف شیشه به خانواده ها، جوانان و نوجوانان در قالب بسته های خدماتی، آموزشی به صورت کتابچه و لوح فشرده ارائه می شود.

رییس اداره بهزیستی مهریز خاطر نشان کرد: خطر استفاده از مواد مخدر را در جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم زیرا دشمن با این ماده افیونی قصد آسیب به نظام دارد.

علیزاده گفت: بیشترین سرمایه گذاری دشمن در گسترش مصرف مواد مخدر صنعتی متوجه نسل جوان است که باید با اطلاع رسانی جامعه را با مضرات آن آشنا کنیم.

وی گفت: مساله مواد مخدر را همه باید مشکل خود تلقی کنند و لازم است احساس مسوولیت در همه حوزه ها و نزد اقشار مختلف نسبت به پرچیدن آن از جامعه پررنگ شود.

علیزاده اظهار داشت: برای مقابله با مواد مخدر باید تمام قوا را بسیج کرد و اجرای طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه یکی از این راهکار ها است.

وی گفت: نباید از کنار مصرف مواد مخدر و مضرات آن در جامعه به راحتی گذشت زیرا که فردی که مبتلا به مصرف مواد مخدر شود هیچ وقت نمی تواند خود را نجات دهد. 


آدرس کوتاه :