همزمان با آغازهفته سلامت /عیادت فرماندار مهریز از بیماران بیمارستان فاطمه الزهرا(س)


به مناسبت هفته سلامت فرماندار مهریز از بیماران بستری در بیمارستان فاطمه الزهرا(س) این شهرستان عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزبه مناسبت هفته سلامت ،سید محمد رستگاری فرماندار مهریز با همراهی مدیر شبکه بهداشت و درمان ، شهردار وبرخی از مسئولین ادارات شهرستان و پرسنل شبکه بهداشت و درمان  مهریز از بیماران بستری در بخش های مختلف این بیمارستان عیادت کرد. در این عیادت رئیس شبکه بهداشت و درمان و سایر پزشکان از نحوه خدمات پزشکی به بیماران بستری گزارشی را ارائه و فرماندار نیز ضمن تشکربر رسیدگی مطلوب به وضعیت بیماران تاکید نمود.

 آدرس کوتاه :