همایش کوه نوردی در ارتفاعات غربالبیز مهریز برگزار شد

همایش کوه نوردی در ارتفاعات غربالبیز مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته سلامت همایش کوه نوردی و کوهپیمایی بصورت مشترک توسط ناحیه مقاومت بسیج و شبکه بهداشت و درمان مهریز در ارتفاعات غربالبیز با شرکت بیش از 75 نفر برگزار شد.
همایش کوه نوردی در ارتفاعات غربالبیز مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته سلامت همایش کوه نوردی و کوهپیمایی بصورت مشترک توسط ناحیه مقاومت بسیج و شبکه بهداشت و درمان مهریز در ارتفاعات غربالبیز با شرکت بیش از 75 نفر برگزار شد.

آدرس کوتاه :