همایش کوهنوردی و دوچرخه سواری در هفته بسیج دانش آموزی برگزار شد

همایش کوهنوردی و دوچرخه سواری در هفته بسیج دانش آموزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی جمعی از خواهران بسیجی مدارس مهریز در همایش کوهنوردی شرکت کرده و به رشته کوه های غربالبیز صعود کردند. به همین مناسبت نیز جمعی از برادران بسیجی مدارس مهریز در همایش دوچرخه سواری سواری شرکت کردند.
همایش کوهنوردی و دوچرخه سواری در هفته بسیج دانش آموزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی جمعی از خواهران بسیجی مدارس مهریز در همایش کوهنوردی شرکت کرده و به رشته کوه های غربالبیز صعود کردند.

به همین مناسبت نیز جمعی از برادران بسیجی مدارس مهریز در همایش دوچرخه سواری سواری شرکت کردند.

آدرس کوتاه :