همایش پلیس اصناف و امنیت در مهریز برگزار شد

همایش پلیس اصناف و امنیت در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست اصناف و بازاریان شهرستان مهریز با نیروی انتظامی تحت عنوان  پلیس اصناف و امنیت برگزار شد. فرمانده نیروی انتظامی مهریز در این نشست گفت: همکاری و تعامل اصناف و نیروی انتظامی آرامش بازار را تضمین می کند. سرهنگ نصیری افزود:  ‌ارتباط منطقی و تعامل نزدیک اصناف و نیروی انتظامی می تواند به نظم و امنیت پایدار کمک موثری کرده و رونق کسب و کار را بیشتر کند.
همایش پلیس اصناف و امنیت در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست اصناف و بازاریان شهرستان مهریز با نیروی انتظامی تحت عنوان  پلیس اصناف و امنیت برگزار شد.
فرمانده نیروی انتظامی مهریز در این نشست گفت: همکاری و تعامل اصناف و نیروی انتظامی آرامش بازار را تضمین می کند.
سرهنگ نصیری افزود:  ‌ارتباط منطقی و تعامل نزدیک اصناف و نیروی انتظامی می تواند به نظم و امنیت پایدار کمک موثری کرده و رونق کسب و کار را بیشتر کند.

آدرس کوتاه :