همایش ناظرین و سرناظرین انتخابات شوراهای اسلامی در مهریز برگزارشد

همایش ناظرین و سرناظرین انتخابات شوراهای اسلامی در مهریز برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، همایش ناظرین،سرناظرین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مهریز برگزارشد. علیخانی رئیس هیات نظارت و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در این همایش آخرین قوانین و دستور العمل را آموزش داد. در ادامه فرماندار مهریز آمادگی شهرستان رابرای برگزاری انتخابات باشکوه را اعلام واظهارنمودباحضورمردم شریف ومتدین ولایت  پذیر شهرستان مهریز همانند سایر انتخابات گذشته برگ زرین دیگری به کارنامه سراسر افتخار نظام جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد.  
همایش ناظرین و سرناظرین انتخابات شوراهای اسلامی در مهریز برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، همایش ناظرین،سرناظرین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مهریز برگزارشد.
علیخانی رئیس هیات نظارت و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در این همایش آخرین قوانین و دستور العمل را آموزش داد.
در ادامه فرماندار مهریز آمادگی شهرستان رابرای برگزاری انتخابات باشکوه را اعلام واظهارنمودباحضورمردم شریف ومتدین ولایت  پذیر شهرستان مهریز همانند سایر انتخابات گذشته برگ زرین دیگری به کارنامه سراسر افتخار نظام جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :