همایش مربیان تربیتی مهریز برگزار شد

همایش مربیان تربیتی مهریز برگزار شد


همایش مربیان تربیتی مهریز برگزار شد جلسه مربیا ن تربیتی با مداحی در محل نماز خانه مدیریت آموزش وپرورش شهرستا ن تشکیل گردید معاون پرورشی آمورش و پرورش مهریز گفت: مربیان امور تربیتی باید با جدیت نسل جوان را در سطح مدارس   با معارف دینی و اخلاقی آشنا کنند . " سيد علیرضا طبایی فرد " افزود: ارتباط نسل جوان با معارف دینی و اسلامی آنها را در مقابل هجمه های کفر جهانی بیمه می کند. وی اضافه کرد: یکی از مهمترین علل موفقیت نسل جوان در عرصه های فرهنگی و آموزشی انس و الفت آنها با دین و اخلاق است . وی گفت: مربیان امور تربیتی باید همگام با مدیران و کادر آموزشی مدارس زمینه را برای ارتقای دینی و تربیتی دانش آموزان فراهم کنند. وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی متکی بر فرهنگ ، ادب و اخلاق است و باید این ارزش ها هم در وجود دانش آموزان ما نهادینه شود. در این همایش مربیان امور تربیتی به بیان نظرات ، پیشنهادات و   انتقادات خود در خصوص مسائل تربیتی پرداختند . ۳۳ نفر مربی تربیتی در سطح   مدارس مهریز کار های تربیتی و پرورشی را انجام می دهند.
همایش مربیان تربیتی مهریز برگزار شد

همایش مربیان تربیتی مهریز برگزار شد

جلسه مربیا ن تربیتی با مداحی در محل نماز خانه مدیریت آموزش وپرورش شهرستا ن تشکیل گردید

معاون پرورشی آمورش و پرورش مهریز گفت: مربیان امور تربیتی باید با جدیت نسل جوان را در سطح مدارس  با معارف دینی و اخلاقی آشنا کنند .

" سيد علیرضا طبایی فرد " افزود: ارتباط نسل جوان با معارف دینی و اسلامی آنها را در مقابل هجمه های کفر جهانی بیمه می کند.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین علل موفقیت نسل جوان در عرصه های فرهنگی و آموزشی انس و الفت آنها با دین و اخلاق است .

وی گفت: مربیان امور تربیتی باید همگام با مدیران و کادر آموزشی مدارس زمینه را برای ارتقای دینی و تربیتی دانش آموزان فراهم کنند.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی متکی بر فرهنگ ، ادب و اخلاق است و باید این ارزش ها هم در وجود دانش آموزان ما نهادینه شود.

در این همایش مربیان امور تربیتی به بیان نظرات ، پیشنهادات و  انتقادات خود در خصوص مسائل تربیتی پرداختند .

۳۳ نفر مربی تربیتی در سطح  مدارس مهریز کار های تربیتی و پرورشی را انجام می دهند.

آدرس کوتاه :