همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 100 نفر از سالمندان مهریزی برگزار شد

همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 100 نفر از سالمندان مهریزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز جهانی سالمند همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 100 نفر از سالمندان مهریزی برگزار شد سالمندان در این همایش که از سوی آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد مسیر زینبیه مزویرآباد تا مسجد امام جعفرصادق را رکاب زدند.
همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 100 نفر از سالمندان مهریزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز جهانی سالمند همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 100 نفر از سالمندان مهریزی برگزار شد
سالمندان در این همایش که از سوی آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد مسیر زینبیه مزویرآباد تا مسجد امام جعفرصادق را رکاب زدند.

آدرس کوتاه :