همایش توجیهی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مهریز برگزار شد

همایش توجیهی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، همایش آموزشی ، توجیهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و مناطق روستایی شهرستان مهریز برگزار شد . این همایش با حضور معاون فرماندار ، بخشدار مركزی و 150 نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مهریز در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد . معاون فرمانداری مهریز هدف از برگزاری این همایش را توجیه و آموزش اعضاء در خصوص برگزاری انتخابات تمام مكانیزه دور دوم مجلس نهم در این حوزه انتخابیه عنوان كرد . سید محمد رستگاری افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و مناطق روستایی باید مردم را نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات آشنا كنند. وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات مجلس بصورت مكانیزه بر دقت ، سرعت و امانت این دوره از انتخابات می افزاید و همه باید بصورت گسترده در این انتخابات مشاركت كنند . همچنین بخشدار مركزی شهرستان مهریز با اشاره به نقش و جایگاه مجلس در نظام اسلامی بر حضور گسترده مردم و روستائیان در این امر مهم تاكید كرد . حسن ملك پور افزود: دهیاران و اعضای شورای اسلامی باید خود مشوق مردم برای مشاركت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس نهم باشند . در این همایش ، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستایی شهرستان مهریز با نحوه برگزاری انتخابات مكانیزه آشنا شدند .
همایش توجیهی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، همایش آموزشی ، توجیهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و مناطق روستایی شهرستان مهریز برگزار شد .
این همایش با حضور معاون فرماندار ، بخشدار مركزی و 150 نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان مهریز در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد .
معاون فرمانداری مهریز هدف از برگزاری این همایش را توجیه و آموزش اعضاء در خصوص برگزاری انتخابات تمام مكانیزه دور دوم مجلس نهم در این حوزه انتخابیه عنوان كرد .
سید محمد رستگاری افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و مناطق روستایی باید مردم را نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات آشنا كنند.
وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات مجلس بصورت مكانیزه بر دقت ، سرعت و امانت این دوره از انتخابات می افزاید و همه باید بصورت گسترده در این انتخابات مشاركت كنند .
همچنین بخشدار مركزی شهرستان مهریز با اشاره به نقش و جایگاه مجلس در نظام اسلامی بر حضور گسترده مردم و روستائیان در این امر مهم تاكید كرد .
حسن ملك پور افزود: دهیاران و اعضای شورای اسلامی باید خود مشوق مردم برای مشاركت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس نهم باشند .
در این همایش ، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستایی شهرستان مهریز با نحوه برگزاری انتخابات مكانیزه آشنا شدند .

آدرس کوتاه :