همایش بهورزان وکادر مامایی شهرستان مهریز برگزار شد

همایش بهورزان وکادر مامایی شهرستان مهریز برگزار شد


همایش بهورزان وکادر مامایی شهرستان مهریز برگزار شد   در این همایش یک روزه که در محل آموزشگاه بهورزی مهریز برگزار شد. دکتر مسعود شریفی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز با اعلام اینکه برنامه مراقبتهای اذعام یافته مادران باردار از سال 84 با بهره گیری از نیروهای مجرب و دوره   دیده در کلیه مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت   مهریز اغاز شده است گفت: در اجرای   این برنامه ماردان باردار   تحت مراقبت های پزشکی و اقدامات پاراکلینیکی قرار میگیرند وی از نیروهای اجرا کننده   این طرح خواست   عملکرد سالجاری طرح در حوزه کاری خود را   ارائه نمایند.   ارائه برنامه اموزشی .شیوه صحیح از داروها .انتی بیوتیکها و مراقبت از بیماران و نیز برسی راههای کنترل بیماری انفلوآنزا   از تصمیمات این جلسه بود.
همایش بهورزان وکادر مامایی شهرستان مهریز برگزار شد

همایش بهورزان وکادر مامایی شهرستان مهریز برگزار شد

 

در این همایش یک روزه که در محل آموزشگاه بهورزی مهریز برگزار شد. دکتر مسعود شریفی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهریز با اعلام اینکه برنامه مراقبتهای اذعام یافته مادران باردار از سال 84 با بهره گیری از نیروهای مجرب و دوره  دیده در کلیه مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت  مهریز اغاز شده است گفت: در اجرای  این برنامه ماردان باردار  تحت مراقبت های پزشکی و اقدامات پاراکلینیکی قرار میگیرند

وی از نیروهای اجرا کننده  این طرح خواست  عملکرد سالجاری طرح در حوزه کاری خود را  ارائه نمایند.

 ارائه برنامه اموزشی .شیوه صحیح از داروها .انتی بیوتیکها و مراقبت از بیماران و نیز برسی راههای کنترل بیماری انفلوآنزا  از تصمیمات این جلسه بود.

آدرس کوتاه :