همایش بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس در مهریز برگزار شد

همایش بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همایش بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس در مسجد آل احمد مهریز برگزار و سردار عبدالله عزیزیان از راویان موزه عبرت تهران و از مجاهدان و مبارزین قبل از انقلاب و پدر شهید عزیزیان در این مراسم به بیان خاطرات دوران مبارزات قبل از انقلاب خود و هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت و به نقش شهیدان در سرافرازی این نظام اشاره کرد و گفت : خون شهدای انقلاب اسلامی به هدر نرفته است و آنها بودند كه به قیمت خون خود، آبروی اسلام، قرآن پیامبر و استقلال مملكت را حفظ كردند و حركتی كه آنها در این انقلاب از خود نشان دادند در طول تاریخ بی نظیر بوده است. وی ضمن بیان خاطراتی از دوران حضور در جبهه های حق علیه باطل گفت : همه انسانها می میرند ولی شهیدان این سرنوشت همگانی را به بهترین وجه سپری  كردند ، وقتی قرار است این جان برای انسان نماند چه بهتر در راه خدا این رفتن انجام بگیرد.
همایش بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همایش بزرگ بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس در مسجد آل احمد مهریز برگزار و سردار عبدالله عزیزیان از راویان موزه عبرت تهران و از مجاهدان و مبارزین قبل از انقلاب و پدر شهید عزیزیان در این مراسم به بیان خاطرات دوران مبارزات قبل از انقلاب خود و هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت و به نقش شهیدان در سرافرازی این نظام اشاره کرد و گفت : خون شهدای انقلاب اسلامی به هدر نرفته است و آنها بودند كه به قیمت خون خود، آبروی اسلام،
قرآن پیامبر و استقلال مملكت را حفظ كردند و حركتی كه آنها در این انقلاب از خود نشان دادند در طول تاریخ بی نظیر بوده است.
وی ضمن بیان خاطراتی از دوران حضور در جبهه های حق علیه باطل گفت :
همه انسانها می میرند ولی شهیدان این سرنوشت همگانی را به بهترین وجه سپری  كردند ، وقتی قرار است این جان برای انسان نماند چه بهتر در راه خدا این رفتن انجام بگیرد.

آدرس کوتاه :