همایش آموزشی ، توجیهی آشنایی با آنفلوانزای خوکی در مهریز برگزار شد

همایش آموزشی ، توجیهی آشنایی با آنفلوانزای خوکی در مهریز برگزار شد


همایش آموزشی ، توجیهی آشنایی با آنفلوانزای خوکی در مهریز برگزار شد.   در این همایش که با هدف آشنایی با این بیماری و راه های جلوگیری از انتشار آن برگزار شد دکتر " رویاء پروین   " و دکتر " فرزانه طالبی نسب " نسبت به آموزش مدیران اقدام نمودند. شرکت کنندگان در این همایش بصورت کارگاهی و پرسش و پاسخ با این بیماری و فعالیت هایی که در سطح مدارس باید صورت گیرد آشنا شدند. مقرر شد از ابتدای سال تحصیلی پوستر و بروشورهای آموزشی در این خصوص تهیه و در سطح مدارس توزیع گردد. این همایش در آستانه سال تحصیلی جدید و با همکاری شبکه بهداشت و درمان مهریز تشکیل شد.  
همایش آموزشی ، توجیهی آشنایی با آنفلوانزای خوکی در مهریز برگزار شد

همایش آموزشی ، توجیهی آشنایی با آنفلوانزای خوکی در مهریز برگزار شد.

 

در این همایش که با هدف آشنایی با این بیماری و راه های جلوگیری از انتشار آن برگزار شد دکتر " رویاء پروین  " و دکتر " فرزانه طالبی نسب " نسبت به آموزش مدیران اقدام نمودند.

شرکت کنندگان در این همایش بصورت کارگاهی و پرسش و پاسخ با این بیماری و فعالیت هایی که در سطح مدارس باید صورت گیرد آشنا شدند.

مقرر شد از ابتدای سال تحصیلی پوستر و بروشورهای آموزشی در این خصوص تهیه و در سطح مدارس توزیع گردد.

این همایش در آستانه سال تحصیلی جدید و با همکاری شبکه بهداشت و درمان مهریز تشکیل شد.

 

آدرس کوتاه :