همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود

همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود


همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز ، سیدکاظم کمالیان با اعلام این خبر گفت : با انتخاب این شهرستان بعنوان دبیرخانه دائمی جشنواره استانی چاووشی خوانی در اوایل سال88 و با موافقت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود. وی برگزاری این همایش را در راستای حفظ و پاسداشت سنت های اصیل و فخیم دینی و مذهبی اعلام نمود.در همین رابطه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با حضور در منزل یکی از پیشکسوتان چاووشی خوانی این شهرستان ، از این هنر بعنوان یکی از ماندگارترین و فخیم ترین نغمه ها و آوازهای سنتی ، دینی و مذهبی ایران اسلامی یاد کرده و بر حفظ و پاسداشت آن تأکید نمود.
همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود
همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز ، سیدکاظم کمالیان با اعلام این خبر گفت : با انتخاب این شهرستان بعنوان دبیرخانه دائمی جشنواره استانی چاووشی خوانی در اوایل سال88 و با موافقت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، همایش استانی چاووشی خوانی بهمن ماه 88 در شهرستان مهریز برگزار می شود.
وی برگزاری این همایش را در راستای حفظ و پاسداشت سنت های اصیل و فخیم دینی و مذهبی اعلام نمود.در همین رابطه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با حضور در منزل یکی از پیشکسوتان چاووشی خوانی این شهرستان ، از این هنر بعنوان یکی از ماندگارترین و فخیم ترین نغمه ها و آوازهای سنتی ، دینی و مذهبی ایران اسلامی یاد کرده و بر حفظ و پاسداشت آن تأکید نمود.

آدرس کوتاه :