همایشی عوارض مصرف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق برگزار شد

همایشی عوارض مصرف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نزدیک به 100 نفر از متصدیان آرایشگاه های مهریز و فروشندگان لوازم آرایشی بهداشتی با شرکت در همایشی با عوارض مصرف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق آشنا شدند. 110 نفر در این شهرستان عضو صنف آرایشگاه می باشند.
همایشی عوارض مصرف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نزدیک به 100 نفر از متصدیان آرایشگاه های مهریز و فروشندگان لوازم آرایشی بهداشتی با شرکت در همایشی با عوارض مصرف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق آشنا شدند.
110 نفر در این شهرستان عضو صنف آرایشگاه می باشند.

آدرس کوتاه :