همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد

همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار و اعضا با مسائل سیاسی روز آشنا شدند. سرهنگ هژبری قائم مقام ناظرین شورای نگهبان استان یزد در این همایش با تاکید بر ضرورت صیانت از آرای انتخابی مردم اضافه کرد: بحث عملیات نظارت انتخابات باید با نهایت تلاش و همکاری صورت پذیرد و فارغ از هیاهو و جنجال‌های انتخاباتی با در نظر گرفتن مولفه‌های دقت و صحت کار به پیش رفت. وی به اهمیت این نهاد در نظارت بر انتخابات ها و صیانت از اراء پرداخت  و افزود: فضای انتخاباتی در روزهای آینده به سمت و سوی تحلیل‌های متفاوت پیش می‌رود که به هیچ وجه نباید در این وادی وارد شد. هژبری تجربيات ناظران انتخابات را ارزنده خواند و گفت: ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان در استان امسال كار حساسي را براي برگزاري انتخابات آتی در پيش دارند.
همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار و اعضا با مسائل سیاسی روز آشنا شدند.
سرهنگ هژبری قائم مقام ناظرین شورای نگهبان استان یزد در این همایش با تاکید بر ضرورت صیانت از آرای انتخابی مردم اضافه کرد:
بحث عملیات نظارت انتخابات باید با نهایت تلاش و همکاری صورت پذیرد و فارغ از هیاهو و جنجال‌های انتخاباتی با در نظر گرفتن مولفه‌های دقت و صحت کار به پیش رفت.
وی به اهمیت این نهاد در نظارت بر انتخابات ها و صیانت از اراء پرداخت  و افزود: فضای انتخاباتی در روزهای آینده به سمت و سوی تحلیل‌های متفاوت پیش می‌رود که به هیچ وجه نباید در این وادی وارد شد.
هژبری تجربيات ناظران انتخابات را ارزنده خواند و گفت: ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان در استان امسال كار حساسي را براي برگزاري انتخابات آتی در پيش دارند.

آدرس کوتاه :