همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد

همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار و اعضا با مسائل سیاسی روز آشنا شدند. سرهنگ هژبری قائم مقام ناظرین شورای نگهبان استان یزد در این همایش به اهمیت این نهاد در نظارت بر قوانین مجلس و همچنین نظارت بر انتخابات ها و صیانت از اراء پرداخت  و افزود: فضای انتخاباتی در ماه های آینده به سمت و سوی تحلیل‌های متفاوت پیش می‌رود که به هیچ وجه نباید در این وادی وارد شد.
همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،همايش فصلي ناظرین شورای نگهبان در مهریز برگزار و اعضا با مسائل سیاسی روز آشنا شدند.
سرهنگ هژبری قائم مقام ناظرین شورای نگهبان استان یزد در این همایش به اهمیت این نهاد در نظارت بر قوانین مجلس و همچنین نظارت بر انتخابات ها و صیانت از اراء پرداخت  و افزود: فضای انتخاباتی در ماه های آینده به سمت و سوی تحلیل‌های متفاوت پیش می‌رود که به هیچ وجه نباید در این وادی وارد شد.

آدرس کوتاه :