همايش حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين برگزار شد

همايش حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همايش حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين با حضور بيش از 250 نفر دانش آموزان مدارس شهرستان مهريز  برگزار شد. در اين همايش سرهنگ صدري جانشين فرماندهي بسيج دانش آموزي استان به همراه سرهنگ اكبري فرمانده بسيج ناحيه مهريز از اين حلقه هاي تربيتي بازديد و در جريان مشكلات، نقاط ضعف و قوت حلقه ها قرار گرفتند. گفتني است 400 نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان مهريز عضو حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين مي باشند.
همايش حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همايش حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين با حضور بيش از 250 نفر دانش آموزان مدارس شهرستان مهريز  برگزار شد.
در اين همايش سرهنگ صدري جانشين فرماندهي بسيج دانش آموزي استان به همراه سرهنگ اكبري فرمانده بسيج ناحيه مهريز از اين حلقه هاي تربيتي بازديد و در جريان مشكلات، نقاط ضعف و قوت حلقه ها قرار گرفتند.
گفتني است 400 نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان مهريز عضو حلقه هاي تربيتي شجره طيبه صالحين مي باشند.

آدرس کوتاه :