همايش اولياي شاهد و ايثار مدارس مهريز روز دوشنبه در محل سالن آموزش و پرورش اين شهرستان برگزار شد.

همايش اولياي شاهد و ايثار مدارس مهريز روز دوشنبه در محل سالن آموزش و پرورش اين شهرستان برگزار شد.


همايش اولياي شاهد و ايثار مدارس مهريز روز دوشنبه در محل سالن آموزش و پرورش اين شهرستان برگزار شد.   استاد دانشگاه يزد در اين همايش گفت: رسيدگي به وضعيت علمي و تربيتي فرزندان شاهد و ايثار، يک وظيفه بزرگ ديني و انقلابي است. " حسين مهديان " افزود: همه مردم و مديران در هر پست و مقامي که هستند بايد نسبت به وضعيت اين عزيزان احساس تکليف نمايند وي اضافه کرد: هرگونه سهل انگاري و بي توجهي به اين موضوع، گناهي بزرگ و نابخشودني است. مهديان گفت: ارتقاي سطح علمي ، فرهنگي و تربيتي فرزندان شاهد يکي از اهداف نظام مقدس جمهوري است. همچنين مدير آموزش و پرورش مهريز گفت: 73 فرزند شاهد و ايثارگر منطقه در سطح 21 واحد آموزشي در مقاطع مختلف تحصيل مي کنند. " سيد جليل عقيلي " افزود: فرزندان شاهد و ايثارگر مهريز تحت پوشش خدمات علمي و تربيتي اين اداره هستند. در اين همايش يکروزه مسائل و مشکلات فرزندان شاهد مورد بررسي قرار گرفت .
همايش اولياي شاهد و ايثار مدارس مهريز روز دوشنبه در محل سالن آموزش و پرورش اين شهرستان برگزار شد.

همايش اولياي شاهد و ايثار مدارس مهريز روز دوشنبه در محل سالن آموزش و پرورش اين شهرستان برگزار شد.

 

استاد دانشگاه يزد در اين همايش گفت: رسيدگي به وضعيت علمي و تربيتي فرزندان شاهد و ايثار، يک وظيفه بزرگ ديني و انقلابي است.
" حسين مهديان " افزود: همه مردم و مديران در هر پست و مقامي که هستند بايد نسبت به وضعيت اين عزيزان احساس تکليف نمايند

وي اضافه کرد: هرگونه سهل انگاري و بي توجهي به اين موضوع، گناهي بزرگ و نابخشودني است.
مهديان گفت: ارتقاي سطح علمي ، فرهنگي و تربيتي فرزندان شاهد يکي از اهداف نظام مقدس جمهوري
است.

همچنين مدير آموزش و پرورش مهريز گفت: 73 فرزند شاهد و ايثارگر منطقه در سطح 21 واحد آموزشي در مقاطع مختلف تحصيل مي کنند.
" سيد جليل عقيلي " افزود: فرزندان شاهد و ايثارگر مهريز تحت پوشش خدمات علمي و تربيتي اين اداره هستند.
در اين همايش يکروزه مسائل و مشکلات فرزندان شاهد مورد بررسي قرار گرفت
.

آدرس کوتاه :