هفت دوچرخه سوار برتر مهریزی به تيم هاي ملي جوانان و نوجوانان دعوت شدند

هفت دوچرخه سوار برتر مهریزی به تيم هاي ملي جوانان و نوجوانان دعوت شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به نقل از روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری مهریز ؛ از سوي كادر فني  تیم ملی دوچرخه سواری، ابوالفضل زارع زاده ،مجيد زارعيان ،احسان حاضري و اميرحسين لاري به تيم ملي جوانان دعوت شدند . سعيد زارع بيدكي ،مجید ابويي و علي اكبر زارعي مقدم هم به تيم ملي نوجوانان دعوت شدند. اردوي آمادگي تيم هاي ملي دوچرخه سواري نوجوانان و جوانان ايران بزودي در تهران تشكيل مي شود .
هفت دوچرخه سوار برتر مهریزی به تيم هاي ملي جوانان و نوجوانان دعوت شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به نقل از روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری مهریز ؛ از سوي كادر فني  تیم ملی دوچرخه سواری، ابوالفضل زارع زاده ،مجيد زارعيان ،احسان حاضري و اميرحسين لاري به تيم ملي جوانان دعوت شدند .
سعيد زارع بيدكي ،مجید ابويي و علي اكبر زارعي مقدم هم به تيم ملي نوجوانان دعوت شدند.
اردوي آمادگي تيم هاي ملي دوچرخه سواري نوجوانان و جوانان ايران بزودي در تهران تشكيل مي شود .

آدرس کوتاه :