هفته دولت در مهریز/ گزارش تصویری نشست فرماندارمهریز و مسوولان اجرایی شهرستان با امام جمعه مهریز


به مناسبت هفته دولت نشست فرماندارمهریز و مسوولان اجرایی شهرستان با امام جمعه مهریزبرگزار شد .

به مناسبت هفته دولت نشست فرماندارمهریز و مسوولان  اجرایی شهرستان با امام جمعه مهریزبرگزار شد .


آدرس کوتاه :