هفته دولت در مهریز / به مناسبت هفته دولت فرماندار مهریز از روستای مزراع شور مهریز بازدید کرد.


به مناسبت هفته دولت فرماندار مهریز از روستای مزراع شور مهریز بازدید کرد و از نزدیک با مسائل و مشکلات اهالی روستا اشنا شد.

به گزارش ستاد بزرگداشت هفته دولت در مهریز ؛ به مناسبت هفته دولت "سید محمد رستگاری" فرماندار مهریز به همراه " محمد زارع " معاون فرماندار از روستای مزارع شور مهریز بازدید کرد و از نزدیک با مسائل و مشکلات اهالی روستا  اشنا شد.

 

 

 

 

 

 

 


آدرس کوتاه :