هفته دولت در مهریز/ به مناسبت هفته دولت فرماندار مهریز از تعدادی از واحد های صنعتی در شهرکهای صنعتی مهریز بازدید کرد


به مناسبت هفته دولت فرماندار مهریز از تعدادی از واحد های صنعتی در شهرکهای صنعتی مهریز بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات انها اشنا شد.

به گزارش ستاد بزرگداشت هفته دولت در مهریز؛   به مناسبت هفته دولت "سید محمد رستگاری" فرماندار مهریز از تعدادی از واحد های صنعتی در شهرکهای  صنعتی مهریز بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات انها اشنا شد.

 

 

 

 

 

 

 


آدرس کوتاه :