هشتمین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران منتشر شد


هشتمین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران ویژه شهرستان مهریز منتشر شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز هشتمین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران با هدف اطلاع رسانی اخبار فرمانداری مهریز منتشر شد

 

جهت دانلود کلیک نمائید

 
آدرس کوتاه :