نوای خوش « بک يا الله » در مساجد مهریز طنین انداز شد

نوای خوش « بک يا الله » در مساجد مهریز طنین انداز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در شب قدر مردم مهریز مصحف ها را بر سر گرفتند و نوای خوش « بک يا الله » طنین انداز شد. در شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام مردم متدین شهرستان مهریز در مساجد با برگزاری مراسم قرآن به سر گذاشتن دیگر اعمال این شب را به جای آوردند. دروازه های اجابت ، جرات استغاثه ام را دو چندان کرد .. دريچه ای رو به ملکوت و « خدايی که در اين نزديکی ست » آهنگ بغضم سکوت شب را می شکند . همه ی پلها کوتاه شده اند . آسمان ، روی دستهايم ، بذر اميد می پاشد . با دلم عهد کرده ام از نور آغاز شوم . عهد کرده ام عهد نشکنم
نوای خوش « بک يا الله » در مساجد مهریز طنین انداز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در شب قدر مردم مهریز مصحف ها را بر سر گرفتند و نوای خوش « بک يا الله » طنین انداز شد.
در شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام مردم متدین شهرستان مهریز در مساجد با برگزاری مراسم قرآن به سر گذاشتن دیگر اعمال این شب را به جای آوردند.


دروازه های اجابت ، جرات استغاثه ام را دو چندان کرد ..
دريچه ای رو به ملکوت و « خدايی که در اين نزديکی ست »
آهنگ بغضم سکوت شب را می شکند . همه ی پلها کوتاه شده اند . آسمان ، روی دستهايم ، بذر اميد می پاشد . با دلم عهد کرده ام از نور آغاز شوم . عهد کرده ام عهد نشکنم

آدرس کوتاه :