نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس شهرستان مهریز

نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس شهرستان مهریز


به مناسبت هفته پژوهش، این مراسم امروز صبح با حضور مسئولین رستگاری معاون فرماندار، حاضری رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسئولین شهرستان در دبیرستان نمونه ابن سینا برگزار شد .
نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس شهرستان مهریز

و مسئولین نیز طی سخنانی پژوهش را مبنای تحول در آموزش و پرورش خواندند و به نقش آموزش و پرورش در بستر سازی فرهنگ و آموزش کشور اشاره کردند.
گفتنی است دانش آموزان علیرضا کمالیان، سیدامین طباطبایی و محمد صداقت در سال تحصیلی گذشته در رشته مطالعه و تحقیق برگزیده کشوری انتخاب شدند.

آدرس کوتاه :