نمایندگان اعزامی رئیس جمهور از طرح هاي عمراني دور اول و دوم سفر هيات وزيران بازدید کردند

نمایندگان اعزامی رئیس جمهور از طرح هاي عمراني دور اول و دوم سفر هيات وزيران بازدید کردند


نمايندگان اعزامي رييس جمهور در امور پيگيري طرح ها با حضور در مهريز از تعدادي از طرح هاي عمراني دور اول و دوم سفر هيات وزيران به اين شهرستان بازديد کردند.
نمایندگان اعزامی رئیس جمهور از طرح هاي عمراني دور اول و دوم سفر هيات وزيران بازدید کردند
احمدعلی زارعزاده فرماندار مهريز گفـت: در دور اول و دوم سفر رييس جمهور به مهريز در مجموع بيش از 200 طرح در بخش هاي مختلف تصويب شده است که دانشگاه حضرت امام صادق (ع) ، پروژه گازرساني به مناطق روستايي ، طرح انتقال آب ، ورزشگاه کارگران ، آموزشکده فني ، ساختمان آموزشي پيام نور و بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) در این سفر توسط نمایندگان رئیس جمهور مورد بازديد قرار گرفت. 
احمد علي زارع زاده  افزود: بررسي وضعيت اين طرح ها ، ميزان پيشرفت و مشکلات آن هم مورد بررسي قرار گرفت. 
آدرس کوتاه :