نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات تامین اجتماعی این شهرستان را بررسی کرد

نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات تامین اجتماعی این شهرستان را بررسی کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس تامین اجتماعی مهریز در حضور فرماندار این شهرستان داشت در جریان مسائل و مشکلات این اداره و درمانگاه تامین اجتماعی قرار گرفت و قول پیگیری مشکلات را داد. دو شیفته شدن درمانگاه تامین اجتماعی و تامین اعتبار جهت ساختمان اداری از جمله درخواستهای رئیس تامین اجتماعی این شهرستان بود.
نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات تامین اجتماعی این شهرستان را بررسی کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس تامین اجتماعی مهریز در حضور فرماندار این شهرستان داشت در جریان مسائل و مشکلات این اداره و درمانگاه تامین اجتماعی قرار گرفت و قول پیگیری مشکلات را داد.
دو شیفته شدن درمانگاه تامین اجتماعی و تامین اعتبار جهت ساختمان اداری از جمله درخواستهای رئیس تامین اجتماعی این شهرستان بود.

آدرس کوتاه :