نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات انارستان این شهرستان را بررسی کرد

نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات انارستان این شهرستان را بررسی کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی مشکل کمبود آب انارستان بزرگ مهریز بزرگترین باغ انار خاورمیانه را بررسی و قول پیگیری آن را داد. این انارستان  با سطح زیر کاشت 38.2 هکتار با 8 قطعه 4.5 هکتاری و 1 قطعه 2.2 هکتاری با 650 اصله نهال در کنار شهرک صنعتی مهریز به علت خشکسالی های پی در پی  در حال نابود شدن است.
نماینده مردم مهریز در مجلس مشکلات انارستان این شهرستان را بررسی کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی مشکل کمبود آب انارستان بزرگ مهریز بزرگترین باغ انار خاورمیانه را بررسی و قول پیگیری آن را داد.
این انارستان  با سطح زیر کاشت 38.2 هکتار با 8 قطعه 4.5 هکتاری و 1 قطعه 2.2 هکتاری با 650 اصله نهال در کنار شهرک صنعتی مهریز به علت خشکسالی های پی در پی  در حال نابود شدن است.

آدرس کوتاه :