نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور مجوز دبیرستان نمونه در مهریز قول مساعد داد

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور مجوز دبیرستان نمونه در مهریز قول مساعد داد


در نشست رئیس اداره آموزش و پرورش مهریز با نماینده حوزه مهریز در مجلس شورای اسلامی قول مساعد جهت اخذ مجوز دبیرستان نمونه در شهرستان مهریز توسط نماینده داده شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهریز آنلاین در این نشست صمیمانه که در محل دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری یزد برگزار شد رئیس اداره آموزش و پرورش مهریز گزارشی از موفقیت دانش آموزان مهریزی در کسب رتبه های برتر کنکور سراسری نود و کسب بیش از پنجاه رتبه زیر هزار ارئه نمود. حسن حاضری مهمترین مسائل، مشکلات و موانع پیشرفت کاری آموزش و پرورش مهریز را عدم وجود دبیرستان دخترانه نمونه، از دست رفتن اردوگاه دانش آموزی شهید بهشتی، بلاتکلیف ماندن ساخت آموزشکده فنی، عدم پیشرفت و ساخت هنرستان فنی شهرستان، عدم اعتبار برای ساخت استخر شنا و زمین چمن مصنوعی که جزء مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت می باشد، مشکلات مربوط به غیر انتفاعی شدن پیش دبستانیها، مشکلات شرکت تعاونی فرهنگیان، عدم اختصاص بودجه و اعتبارات استانی در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش شهرستان، کمبود فضاهای آموزشی و رها شدن پروژه های نیمه تمام عنوان نمود و خواستار پیگیری و مساعدت مسئولین و نماینده محترم مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی جهت رفع این مشکلات شد. نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلمی نیز با تبریک افتخار آفرینی دانش آموزان مهریز در کسب رتبه های برتر کنکور از تلاشهای مدیریت آموزش و پرورش، فرهنگیان و دبیران شهرستان در حصول این افتخار قدردانی نمود. مهندس فرهمند با بیان اقدامات انجام گرفته در جهت رفع مشکلات و تنگناهای آموزش و پرورش قول مساعدت و پیگیری موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه داد.    
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور مجوز دبیرستان نمونه در مهریز قول مساعد داد

در نشست رئیس اداره آموزش و پرورش مهریز با نماینده حوزه مهریز در مجلس شورای اسلامی قول مساعد جهت اخذ مجوز دبیرستان نمونه در شهرستان مهریز توسط نماینده داده شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از مهریز آنلاین در این نشست صمیمانه که در محل دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری یزد برگزار شد رئیس اداره آموزش و پرورش مهریز گزارشی از موفقیت دانش آموزان مهریزی در کسب رتبه های برتر کنکور سراسری نود و کسب بیش از پنجاه رتبه زیر هزار ارئه نمود. حسن حاضری مهمترین مسائل، مشکلات و موانع پیشرفت کاری آموزش و پرورش مهریز را عدم وجود دبیرستان دخترانه نمونه، از دست رفتن اردوگاه دانش آموزی شهید بهشتی، بلاتکلیف ماندن ساخت آموزشکده فنی، عدم پیشرفت و ساخت هنرستان فنی شهرستان، عدم اعتبار برای ساخت استخر شنا و زمین چمن مصنوعی که جزء مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت می باشد، مشکلات مربوط به غیر انتفاعی شدن پیش دبستانیها، مشکلات شرکت تعاونی فرهنگیان، عدم اختصاص بودجه و اعتبارات استانی در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش شهرستان، کمبود فضاهای آموزشی و رها شدن پروژه های نیمه تمام عنوان نمود و خواستار پیگیری و مساعدت مسئولین و نماینده محترم مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی جهت رفع این مشکلات شد. نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلمی نیز با تبریک افتخار آفرینی دانش آموزان مهریز در کسب رتبه های برتر کنکور از تلاشهای مدیریت آموزش و پرورش، فرهنگیان و دبیران شهرستان در حصول این افتخار قدردانی نمود. مهندس فرهمند با بیان اقدامات انجام گرفته در جهت رفع مشکلات و تنگناهای آموزش و پرورش قول مساعدت و پیگیری موضوعات مطرح شده را تا حصول نتیجه داد.
 

 

آدرس کوتاه :