نماینده مردم مهریز در جمع مردم روستای ظزنج

نماینده مردم مهریز در جمع مردم روستای ظزنج


  نماینده مردم مهریز در جمع مردم روستای ظزنج کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی   به همراه فرماندار وبخشدار و همچنین جمعی از مدیران شهرستان مهریز از روستاها ومناطق محروم این شهرستان بازدید کردند. در این بازدید یک روزه کاظم فرهمند در جمع شورای اسلامی و مردم روستای طزنج گفت :انقلاب اسلمی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا دارای احترام ومحبوبیت خاصی است و دین اسلام نیز در تمام دنیا جای خود را باز کرده است. وی تصریح کرد : همه میدانند که حوزه انتخابیه بنده بسیار بزرگ است   وبا توجه به شهرستان شدن بهاباد نیز این حوزه بزرگتر نیز شده است   ولی حوزه انتخابیه بزرگ نباید مانع از رسیدگی به مشکلات مردم خصوصن روستایان باشد. فرهمند با بیان اینکه روستاها و اهالی آن دارای مشکلات خاصی هستند گفت:وجود مشکلات عدیده در روستا بر کسی پوشیده نیست و یکی از بزرگترین مشکلاتی که روستاها در چند سال گذشته با آن روبه رو بوده اند خشکسالی و خسارات ناشی از آن است ولی خوشبختانه مجلس ودولت تمهیداتی در این زمینه برای رفع مشکل وجبران خسارات ناشی از خشکسالی در این زمینه در نظر گرفته شده است و در مدتی که بنده در مجلس شورای اسلامی مشغول فعالیت هستیم اعتبارات خشکسالی که وزارت جهاد کشاورزی برای کشاورزان درنظر گرفته شده است بیش از 3 برابر شده است. وی در ادامه در خصوص مشکلات بعضی از روستاییان که برای گرفتن یک مجوز ساده برای ایجاد مجموعه دامپروری و ایجاد گلخانه با مشکلات اداری زیادی روبه رو هستند . خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز گفت باید ساده ترین راه برای گرفتن یک مجوز و در ادامه ان ایجاد اشتغال در نظر گرفته شود تا منجر به پدیده محاجرت از روستا به شهر نباشیم. وی همچنین ازمطرح شدن   بیمه محصولات کشاورزی و قوانین ان در کمیسیون کشاورزی   ورفع نواقص ان به نفع کشاورزان خبر داد. در پایان این دیدار مردم واعضای شورای اسلامی روستای های طزنج.فخر آباد .ثانی آباد .سید اباد.هنزا و ابراهیم اباد مشکلات خود را با فرهمند در میان گذاشتند وی نیز به روستایان قول مسائد در جهت رفع مشکلات از جمله جبران خسارات ناشی از خشکسالی . گاز رسانی . قول مسائد داد
نماینده مردم مهریز در جمع مردم روستای ظزنج
  نماینده مردم مهریز در جمع مردم روستای ظزنج

کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی  به همراه فرماندار وبخشدار و همچنین جمعی از مدیران شهرستان مهریز از روستاها ومناطق محروم این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید یک روزه کاظم فرهمند در جمع شورای اسلامی و مردم روستای طزنج گفت :انقلاب اسلمی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا دارای احترام ومحبوبیت خاصی است و دین اسلام نیز در تمام دنیا جای خود را باز کرده است.

وی تصریح کرد : همه میدانند که حوزه انتخابیه بنده بسیار بزرگ است  وبا توجه به شهرستان شدن بهاباد نیز این حوزه بزرگتر نیز شده است  ولی حوزه انتخابیه بزرگ نباید مانع از رسیدگی به مشکلات مردم خصوصن روستایان باشد.

فرهمند با بیان اینکه روستاها و اهالی آن دارای مشکلات خاصی هستند گفت:وجود مشکلات عدیده در روستا بر کسی پوشیده نیست و یکی از بزرگترین مشکلاتی که روستاها در چند سال گذشته با آن روبه رو بوده اند خشکسالی و خسارات ناشی از آن است ولی خوشبختانه مجلس ودولت تمهیداتی در این زمینه برای رفع مشکل وجبران خسارات ناشی از خشکسالی در این زمینه در نظر گرفته شده است و در مدتی که بنده در مجلس شورای اسلامی مشغول فعالیت هستیم اعتبارات خشکسالی که وزارت جهاد کشاورزی برای کشاورزان درنظر گرفته شده است بیش از 3 برابر شده است.

وی در ادامه در خصوص مشکلات بعضی از روستاییان که برای گرفتن یک مجوز ساده برای ایجاد مجموعه دامپروری و ایجاد گلخانه با مشکلات اداری زیادی روبه رو هستند . خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز گفت باید ساده ترین راه برای گرفتن یک مجوز و در ادامه ان ایجاد اشتغال در نظر گرفته شود تا منجر به پدیده محاجرت از روستا به شهر نباشیم.

وی همچنین ازمطرح شدن  بیمه محصولات کشاورزی و قوانین ان در کمیسیون کشاورزی  ورفع نواقص ان به نفع کشاورزان خبر داد.

در پایان این دیدار مردم واعضای شورای اسلامی روستای های طزنج.فخر آباد .ثانی آباد .سید اباد.هنزا و ابراهیم اباد مشکلات خود را با فرهمند در میان گذاشتند وی نیز به روستایان قول مسائد در جهت رفع مشکلات از جمله جبران خسارات ناشی از خشکسالی . گاز رسانی . قول مسائد داد

آدرس کوتاه :