نمایش "کافر" واقعیت یک زندگی را به زیبایی به تصویر کشیده است


فرماندار مهریز بعد از اجرای نمایش "کافر" با بیان این که هنر تئاتر هنری اصیل و تاثیرگذار است ادامه داد: نمایش "کافر" واقعیت یک زندگی را به زیبایی به تصویر کشیده وامیدواریم شاهد درخشش این گروه در برنامه های آتی باشیم.

 

به گزارش روابط عمومی فرماندار مهریز، رضا زارع زاده فرماندار مهریز  در پایان این اجرا با اشاره به نقش و جایگاه بی بدیل هنر اظهار داشت: زبان هنر، زبانی گویا، شیوا و ظریف است که می تواند عالی ترین مفاهیم را به جامعه منتقل کند.

زارع زاده مهریزی با بیان این که هنر تئاتر هنری اصیل و تاثیرگذار است ادامه داد: نمایش "کافر" واقعیت یک زندگی را به زیبایی به تصویر کشیده و    امیدواریم شاهد درخشش این گروه در برنامه های آتی باشیم.

فرماندار مهریز اظهار داشت: آماده همکاری و حمایت از فعالیت های هنری و فرهنگی اصیل و ماندگاریم و امیدواریم هنرمندان نیز از فضای مثبت  ایجاد شده در دولت تدبیر و امید در حمایت از تولید آثار هنری و فرهنگی فاخر به نحو شایسته ای بهره گیرند.

عکس : ابوالفضل ابویی


آدرس کوتاه :