نمایشگاه مشاغل در مدارس مهریز گشایش یافت

نمایشگاه مشاغل در مدارس مهریز گشایش یافت


به گزارس روابط عمومي فرمانداري مهريز، به مناسبت هفته معرفی مشاغل به دانش آموزان ، نمایشگاه مشاغل در هنرستان های فنی و حرفه ای شهید بهشتی (ره) و ام البنین و كار دانش الزهراء (س) و شهید نیافر شهرستان مهریز گشایش یافت . در این چهار نمایشگاه بخشی از آثار و فعالیت های دانش آموزان هنرستانی شهرستان مهریز در قالب غرفه های مختلف در معرض دید بازدید كنندگان گذاشته شده است . در نمایشگاه های معرفی مشاغل كه به مدت یك هفته دایر می باشد ، دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه ضمن بازدید از غرفه های مختلف با برخی از مشاغل فنی و حرفه ای آشنا می شوند . نمایشگاه های مشاغل در مهریز با هدف معرفی مشاغل و حرف مختلف به دانش آموزان تشكیل شده كه با مشاغل مختلف و انتخاب رشته های متعدد در آینده آشنا می شوند . مدیر آموزش وپرورش شهرستان مهریز از نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان كاردانش دخترانه الزهراء (س) بازدید كرد . ' حسن حاضری ' در این بازدید از نزدیك با كارهای عملی ودست ساخته های دانش آموزان این آموزشگاه آشنا شد و ابراز رضایت كرد و از كادر آموزشی این آموزشگاه در تعلیم و تربیت و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان قدردانی نمود .
نمایشگاه مشاغل در مدارس مهریز گشایش یافت

به گزارس روابط عمومي فرمانداري مهريز، به مناسبت هفته معرفی مشاغل به دانش آموزان ، نمایشگاه مشاغل در هنرستان های فنی و حرفه ای شهید بهشتی (ره) و ام البنین و كار دانش الزهراء (س) و شهید نیافر شهرستان مهریز گشایش یافت .
در این چهار نمایشگاه بخشی از آثار و فعالیت های دانش آموزان هنرستانی شهرستان مهریز در قالب غرفه های مختلف در معرض دید بازدید كنندگان گذاشته شده است .
در نمایشگاه های معرفی مشاغل كه به مدت یك هفته دایر می باشد ، دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه ضمن بازدید از غرفه های مختلف با برخی از مشاغل فنی و حرفه ای آشنا می شوند .
نمایشگاه های مشاغل در مهریز با هدف معرفی مشاغل و حرف مختلف به دانش آموزان تشكیل شده كه با مشاغل مختلف و انتخاب رشته های متعدد در آینده آشنا می شوند .
مدیر آموزش وپرورش شهرستان مهریز از نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان كاردانش دخترانه الزهراء (س) بازدید كرد .
' حسن حاضری ' در این بازدید از نزدیك با كارهای عملی ودست ساخته های دانش آموزان این آموزشگاه آشنا شد و ابراز رضایت كرد و از كادر آموزشی این آموزشگاه در تعلیم و تربیت و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان قدردانی نمود .

آدرس کوتاه :