نمايشگاه كتاب هفت سين هفتاد سين در مهریز تا 15 فروردین دایر است

نمايشگاه كتاب هفت سين هفتاد سين در مهریز تا 15 فروردین دایر است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در اقدامی ابتکاری همزمان با آغاز سال جديد نمايشگاه كتاب هفت سين هفتاد سين در شهرستان مهريز برپا شد که این نمایشگاه تا 15 فروردین دایر است. این نمایشگاه توسط اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مهریز در باغ پهلوان پور این شهرستان با هدف تشويق جوانان به امر كتاب و كتابخواني و مطالعه مفيد بالاخص كتب تازه انتشار يافته و پرمخاطب برپا و  هفتاد عنوان كتاب كه نام آنها با حرف سين آغاز مي شود، در معرض ديد عموم قرار گرفته است.
نمايشگاه كتاب هفت سين هفتاد سين در مهریز تا 15 فروردین دایر است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در اقدامی ابتکاری همزمان با آغاز سال جديد نمايشگاه كتاب هفت سين هفتاد سين در شهرستان مهريز برپا شد که این نمایشگاه تا 15 فروردین دایر است.
این نمایشگاه توسط اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مهریز در باغ پهلوان پور این شهرستان با هدف تشويق جوانان به امر كتاب و كتابخواني و مطالعه مفيد بالاخص كتب تازه انتشار يافته و پرمخاطب برپا و  هفتاد عنوان كتاب كه نام آنها با حرف سين آغاز مي شود، در معرض ديد عموم قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :