نشست مشاوران و معتدمین فرماندار مهریز در امور ایثاگران برگزار شد

نشست مشاوران و معتدمین فرماندار مهریز در امور ایثاگران برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشاوران و معتدمین فرماندار مهریز در امور ایثاگران در نشستی خواستار ساماندهی گلزارهای شهدای این شهرستان شدند. گفتنی است 37 گلزار شهدا در شهرستان مهريز وجود دارد كه از اين تعداد 10 يادمان تكميل و  5 يادمان نيز با پيشرفت 60 درصدي عملیات عمرانی آن نیمه کاره رها شده است.
نشست مشاوران و معتدمین فرماندار مهریز در امور ایثاگران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشاوران و معتدمین فرماندار مهریز در امور ایثاگران در نشستی خواستار ساماندهی گلزارهای شهدای این شهرستان شدند.
گفتنی است 37 گلزار شهدا در شهرستان مهريز وجود دارد كه از اين تعداد 10 يادمان تكميل و  5 يادمان نيز با پيشرفت 60 درصدي عملیات عمرانی آن نیمه کاره رها شده است.

آدرس کوتاه :