نشست مدیران تشکل ها و تعاون های روستایی مهریز تشکیل شد

نشست مدیران تشکل ها و تعاون های روستایی مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،   سيد حسن بزاز زاده رئيس اداره تعاون روستائي شهرستان مهريز در جمع مديران عامل تشكلها و مسئولين محلي در دهستان بهادران  در جلسه شوراي اداري اداره تعاون روستائي شهرستان با بيان این مطلب که  قرار است   مركز عرضه مستقيم محصولات كشاورزي تحت عنوان بارانداز عرضه ميوه  با اولويت احداث سردخانه توسط يكي از تشكلهاي توانمند شهرستان راه اندازی شود اظهارداشت با  مصوبه کارگره اشتغال شهرستان مقرر شد ضمن معرفي تشكل توانمند توسط اداره تعاون روستائي كار مكان يابي در نقطه اي از شهرستان كه مناسب اين پروژه باشد در اسرع وقت شروع و پس از طي مراحل قانوني و اخذ زمين نسبت به راه اندازي اين مركز با مشارکت تشكل توانمند اقدام گردد. وي همچنين دراين جلسه با بررسي اقدامات انجام شده در ده ماهه و بازبيني اين برنامه ها توسط تشكلها با تاكيد بر اجراي پروژه ها و برنامه ها در فرصت باقيمانده از تشكلها خواسته شد كه اين برنامه ها را در اولويت كاري خود قرار دهند. لازم بذكر است شهرستان مهريز با وجود 11 تشكل تعاوني روستائي ، كشاورزي و توليد كار خدمات رساني به 20 هزار عضو روستائي را انجام مي دهند%د
نشست مدیران تشکل ها و تعاون های روستایی مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،   سيد حسن بزاز زاده رئيس اداره تعاون روستائي شهرستان مهريز در جمع مديران عامل تشكلها و مسئولين محلي در دهستان بهادران  در جلسه شوراي اداري اداره تعاون روستائي شهرستان با بيان این مطلب که  قرار است   مركز عرضه مستقيم محصولات كشاورزي تحت عنوان بارانداز عرضه ميوه  با اولويت احداث سردخانه توسط يكي از تشكلهاي توانمند شهرستان راه اندازی شود اظهارداشت با  مصوبه کارگره اشتغال شهرستان مقرر شد ضمن معرفي تشكل توانمند توسط اداره تعاون روستائي كار مكان يابي در نقطه اي از شهرستان كه مناسب اين پروژه باشد در اسرع وقت شروع و پس از طي مراحل قانوني و اخذ زمين نسبت به راه اندازي اين مركز با مشارکت تشكل توانمند اقدام گردد.
وي همچنين دراين جلسه با بررسي اقدامات انجام شده در ده ماهه و بازبيني اين برنامه ها توسط تشكلها با تاكيد بر اجراي پروژه ها و برنامه ها در فرصت باقيمانده از تشكلها خواسته شد كه اين برنامه ها را در اولويت كاري خود قرار دهند.
لازم بذكر است شهرستان مهريز با وجود 11 تشكل تعاوني روستائي ، كشاورزي و توليد كار خدمات رساني به 20 هزار عضو روستائي را انجام مي دهند%د

آدرس کوتاه :